ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (2023)

เลือกสาขาที่จะซื้อ

ค้นหาด้วยรหัสไปรษณีย์ ตำบล อำเภอ หรือจังหวัด

สาขาทั้งหมด*เป็นระยะห่างโดยประมาณไม่ได้ใช้ในการคำนวณค่าจัดส่ง

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (3)ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (4)

 • กลับสู่ เมนูหลัก

 • แผงควบคุม

 • รายการสั่งซื้อของฉัน

 • รายการโปรด

 • คูปองของฉัน

 • รีวิวของฉัน

 • จัดการบัญชีของฉัน

 • ออกจากระบบ

  ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (5)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (6)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (7)ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (8)

ประสบการณ์ใหม่เรื่องบ้านไม่มีที่สิ้นสุด

สุนทรียภาพแห่งการช้อปในร้านไทวัสดุและบีเอ็นบี โฮม ให้คุณได้มากกว่าสินค้าเพื่อบ้านและวัสดุก่อสร้าง

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (9)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (10)

`); } อื่น if(prop[key] != "" && prop[key] != '-' && nameprop[cntprop].name.substring(0, 1) == 'X'){ qrcnt++; $(".tisi").ต่อท้าย(``) $(".tisidiv").แสดง(); QRCode ใหม่ (document.getElementById("qrtisi"+qrcnt), { ข้อความ: prop[key].split("|")[1], ความกว้าง: 100, ความสูง: 100, CorrectLevel : QRCode.CorrectLevel.H }); } cntprop += 1; }) ให้ heightsec; ถ้า ($(หน้าต่าง).ความกว้าง() <= 991.98 ) { heightsec = $('.tabcontent.proddetail .detailsection1').outerHeight() + $('.tabcontent.proddetail .detailsection2').outerHeight(); } อื่น { heightsec = $('.tabcontent.proddetail .detailsection1').outerHeight(); } ถ้า (ความสูงวินาที >= 400){ $('.readmoredetail').show(); $('.readmorefade').show(); } } อื่น{ $.ajax({ ประเภท: "POST", url: "/getcatprod", data: JSON.stringify({dskcode:"60313010"}), dataType: "text", contentType: "application/json; charset=UTF-8", สำเร็จ: ฟังก์ชัน (retc) { var jsnc=JSON.parse(retc); if(jsnc.dbcode==0){ if(arrlistspu.filter(el => el.skcode == "60313010 ")[0]){ arrlistspu.filter(el => el.skcode == "60313010")[0].getcatprod = jsnc.dbitems[0]; } var itmc =jsnc.dbitems[0]; var nameprop= JSON.parse(itmc.PROPERTY); var prop=JSON.parse(itmc.PROP); var cntprop = 0; var divcnt = 0; ให้ qrcnt = 0; var divnameadd = "prodprop1"; $('#prodprop') .html(""); $(".tisi").html(""); $(".tisidiv").hide(); Object.keys(prop).forEach(function(key) { if(prop [คีย์] != "" && prop[คีย์] != '-' && nameprop[cntprop].name.substring(0, 1) != 'X'){ divcnt++; var propnam = ""; if((nameprop [cntprop].name.substring(0, 1) == 'S' || nameprop[cntprop].name.substring(0, 1) == 'Z') && nameprop[cntprop].name != 'สไตล์' && nameprop[cntprop].name != 'ซีรี่ส์'){ propnam = nameprop[cntprop].name.substring(1); } อื่น{ propnam = nameprop[cntprop].name; } // if(divcnt >= 11){ // if(divnameadd == "prodprop1"){ // divnameadd = "prodprop2"; // divcnt = 1; // } // อื่น{ // กลับ; // } // } //font-weight:bolder; $('.'+divnameadd).ต่อท้าย(`

${propname}

${อุปกรณ์ประกอบ[คีย์]}

`); } อื่น if(prop[key] != "" && prop[key] != '-' && nameprop[cntprop].name.substring(0, 1) == 'X'){ qrcnt++; $(".tisi").ต่อท้าย(``) $(".tisidiv").แสดง(); QRCode ใหม่ (document.getElementById("qrtisi"+qrcnt), { ข้อความ: prop[key].split("|")[1], ความกว้าง: 100, ความสูง: 100, CorrectLevel : QRCode.CorrectLevel.H }); } cntprop += 1; }) ให้ heightsec; ถ้า ($(หน้าต่าง).ความกว้าง() <= 991.98 ) { heightsec = $('.tabcontent.proddetail .detailsection1').outerHeight() + $('.tabcontent.proddetail .detailsection2').outerHeight(); } อื่น { heightsec = $('.tabcontent.proddetail .detailsection1').outerHeight(); } ถ้า (ความสูงวินาที >= 400){ $('.readmoredetail').show(); $('.readmorefade').show(); } } } ข้อผิดพลาด: ฟังก์ชัน (ผิดพลาด) { console.log (ผิดพลาด); } }); } $('.plppbadgepro').on('show.bs.collapse', function () { $("#fb-root").addClass("hasplppbadgeopen"); $(นี้).siblings('.plppbadgetier ').addClass('ใช้งานอยู่'); }); $('.plppbadgepro').on('hide.bs.collapse', function () { $("#fb-root").removeClass("hasplppbadgeopen"); $(นี้).siblings('.plppbadgetier' ).removeClass('ใช้งานอยู่'); }); ถ้า ($('.tabcontent.proddetail .detailsection2').outerHeight() >= 504){ $('.readmoredetail').show(); $('.readmorefade').show(); } $('.readmoredetail').click(function() { $(this).hide(); $('.readmorefade').hide(); $('.tabcontent.proddetail').css('สูงสุด -ความสูง','ไม่มี'); }); //skucartstatus == 2 คือเพิ่มบริการติดตั้ง const services = []; ถ้า (services.length > 0){ $("input[type=radio]#withoutserbtn").prop('checked', true); $("input[type=radio]#withoutserbtn").attr('ถูกเลือก', จริง); $('.detail_instalation').ซ่อน(); $('.tab_I_content').ซ่อน(); $("#hideInstallationMobile").ซ่อน(); }else{ $("input[type=radio]#withoutserbtn").prop('ถูกเลือก', จริง); $("input[type=radio]#withoutserbtn").attr('ถูกเลือก', จริง); $('.detail_instalation').ซ่อน(); $('.tab_I_content').ซ่อน(); $("#hideInstallationMobile").ซ่อน(); } $("[name='withservice'], [name='withservicemb']").click(async function () { $("#loading").show(); const services = []; ให้ serSKCODE = "0" if(typeof services != "undefined" && services.length >0 && serSKCODE != ""){ serSKCODE = services[0].serSKCODE; } const price = "388.00" const discwithser = "ราคาเดิม
ราคาเดิม 470.00
" const discprice = "ราคาเดิม
ราคาเดิม 470.00
" const badgeplp = $('.plppbadge span').text(); if($(this).val() != 0){ const is_checked = $(this).attr('checked'); if(is_checked !=="ตรวจสอบแล้ว"){ บริการ const = []; wait addService(services); } $("input[type=radio]#withserbtn").prop('checked', true); $("input[type =radio]#withserbtn").attr('checked', true); $("input[type=radio]#withoutserbtn").prop('checked', false); $("input[type=radio]# withoutserbtn").attr('ถูกตรวจสอบ', เท็จ); $("#withserbtn").val(serSKCODE); selectService(serSKCODE) getinstallationdetail(serSKCODE,true); $("#hideInstallationMobile").show(); $ ("#hideInstallationMobile").addClass("active"); if(window.screen.width < 768){ $('.detail_instalation').css({'z-index':'0'}); $( '.detail_instalation').animate({'height': services.length>1?'200px':'120px'}, 800); }else{ $('.detail_instalation').css({'z-index') :'0','height':'auto'}); } } else{ $("#withserbtn").val(serSKCODE); $(".detail_instalation").empty(); $("input[ประเภท =radio]#withoutserbtn").prop('checked', true); $("input[type=radio]#withoutserbtn").attr('checked', true); $("input[type=radio]#withserbtn").prop('ตรวจสอบแล้ว', เท็จ); $("input[type=radio]#withserbtn").attr('ตรวจสอบแล้ว', เท็จ); $('.productprice>span:first-child').text(ราคา) $('.productoldprice').html('
'+ดิสไพรซ์+'
'); $('.withservicetxt').text('ไม่รวมบริการติดตั้ง'); $('.detail_instalation').ซ่อน(); $('.tab_I_content').ซ่อน(); $(`[tab="I"]`).removeClass("ใช้งานอยู่"); $(`[tab="P"]`).addClass("ใช้งานอยู่"); $("#hideInstallationMobile").removeClass("ใช้งานอยู่"); $("#hideInstallationMobile").ซ่อน(); } $("#กำลังโหลด").ซ่อน(); }) $('button[data-type="minus"]').click(function () { var $input = $(this).parent().parent().find('input'); if( $input.val() == ""){$input.val("0")} var count = parseInt($input.val()) - 1; count = นับ < 1 ? 1 : นับ; $input val(count); $input.change(); return false; }); $('button[data-type="plus"]').click(function () { var $input = $(this).parent().parent().find('input'); if($input .val() == ""){$input.val("0")} $input.val(parseInt($input.val()) + 1); $input.change(); return false; }) ; $('.productcounter input').on('input', function() { var number = $(this).val().replace(/,/g, "").replace(/%/g, " "); $(นี้).val(number.toString().replace(/[^0-9]/g, "")); }); $('.productcounter input').on('change', function() { var number = $(this).val().replace(/,/g, "").replace(/%/g, " "); var minusbtn = $(นี้).parent().find('button[data-type="minus"]'); if(number <=1){ $(this).val(1); minusbtn .attr("ปิดการใช้งาน","ปิดการใช้งาน"); } อื่น{ minusbtn.removeAttr("ปิดการใช้งาน"); } }); $(".gotoreviewtab").on("click", function() { var tab = $(".tablink.active").attr('tab'); if(tab == "V") { $( 'html,body').animate({scrollTop: $(".aboutproduct").offset().top - $(".baanheader").height()},'slow'); return; } อื่น { $ (".tablink.active").removeClass("active"); $(".divfas").removeClass("active"); $(".tabcontent").removeClass("active"); $(`[ tab="V"]`).addClass("active"); $('html,body').animate({scrollTop: $(".aboutproduct").offset().top - $(".baanheader" ).height()},'slow'); } }) $(".tablink").on("click", function(){ if($(this).hasClass("active")){ return; } อื่น{ $(".tablink").removeClass("active"); $(".divfas").removeClass("active"); $(".tabcontent").removeClass("active"); $( `[tab=${$(นี้).attr("tab")}]`).addClass("active"); } }); $(".tablinkm").on("click", function(){ if($(this).hasClass("activem")){ $(`[tab=${$(this).attr("tab ")}]`).removeClass("activem"); }else{ $(`[tab=${$(this).attr("tab")}]`).addClass("activem"); } $ (นี้).children().children().children('.fa').toggleClass('fa-chevron-up fa-chevron-down'); }); ถ้า (objlistspu && objlistspu.similar){ $(".similarproduct").html (objlistspu.similar); } $.ajax({ ประเภท: "POST", url: "/boughttogether", data: JSON.stringify({skcode:"60313010",cate:"",lang:"th",maxshow:"48",offset :"0"}), dataType: "ข้อความ", contentType: "application/json; charset=UTF-8", ความสำเร็จ: ฟังก์ชัน (ret) { const jsn = JSON.parse(ret); ให้ html = ``; ถ้า(jsn.productstogether){ html = ``; jsn.productstogether.forEach((product,key)=>{ html += `` }); ถ้า (arrlistspu.filter (el => el.skcode == "60313010")[0]){ arrlistspu.filter(el => el.skcode == "60313010")[0].similar = html; } $(".togetherproduct").html(html); $('.slicktogetherproduct').slick({ slidesToShow: 7, slidesToScroll: 7, autoplay:false, arrows: true, prevArrow: '', nextArrow: '', responsive: [ { จุดพัก: 768, การตั้งค่า: { slidesToShow: 2, slidesToScroll: 2 } }, { จุดพัก: 992, การตั้งค่า: { slidesToShow: 5, slidesToScroll: 5 } }, { จุดพัก: 1500, การตั้งค่า: { slidesToShow: 7, slidesToScroll: 7 } } ] }); เปรียบเทียบซื้อด้วยกัน (); $('.boughttogether').show(); ถ้า (typeof wishlistarr != "ไม่ได้กำหนด" && wishlistarr.length>0) { wishlistarr.forEach(el => { $(".tabwishlist[skuwish='"+el+"']").addClass("added"); }); } } }, ข้อผิดพลาด: ฟังก์ชัน(ผิดพลาด){ // console.log(ผิดพลาด); // $('.similarproduct').html("ไม่มีข้อเสนอแนะ"); } }); $.ajax({ ประเภท: "POST", url: "/th/getbundle", data: JSON.stringify({skcode:"60313010"}), dataType: "text", contentType: "application/json; charset= UTF-8", สำเร็จ: ฟังก์ชัน (ret) { $(".bundlelist").html(ret); }, ข้อผิดพลาด: function(err){ console.log(err); $('.bundlelist').html ("ไม่มีข้อเสนอแนะ"); } }); fetch(`/bundlefreegift`,{ method: 'POST', headers: { stcode: baanCookie("DFSTORE"), 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({skcode:"60313010 "}) }) .then(response => response.json()) .then(ret => { if(ret.products && ret.products.length>0) { ret.products.forEach(function(itm, ดัชนี ) { $(".pdpfreegift").ต่อท้าย(``); ถ้า(ดัชนี != (ret.products.length)-1) { $(".pdpfreegift").ผนวก(`

หรือ

`) } อื่น { $(".pdpfgsection").show() $(".owl-carousel.pdpfreegift").owlCarousel({ items:5, loop: false, nav: true, navText : ['',' '], จุด: เท็จ, เล่นอัตโนมัติ: เท็จ, สไลด์โดย:5, navSpeed:50, ตอบสนอง : { 0 : { รายการ:3, สไลด์โดย:3, }, 992 : { รายการ:3, สไลด์โดย:3, }, 768 : { รายการ:5, สไลด์โดย:5, }, 480 : { รายการ:5, สไลด์โดย:5, }, 1400 : { รายการ:5, สไลด์โดย:5, } } }); ถ้า (ret.products.length == 2) { $(".fgdiv").removeClass("col-lg-9"); $(".fgdiv").addClass("col-lg-6"); } if(ret.products.length == 1) { $(".fgdiv").removeClass("col-9 col-lg-9"); $(".fgdiv").addClass("col-5 col-lg-4"); } } }); } อื่น { getpdpfreegift() } }) .catch(ข้อผิดพลาด => { console.log(ข้อผิดพลาด); getpdpfreegift() $('.bundlelist').html("ไม่มีข้อเสนอแนะ"); }); $('.sliderimg.pdetailgallery a').simpleLightbox({ ประวัติ: เท็จ, วนซ้ำ: จริง, nav: จริง, fadeSpeed: 100, animationSlide: เท็จ, showCounter: เท็จ, }); $('.sliderimg').slick({ slidesToShow: 1, slidesToScroll: 1, ลูกศร: เท็จ, จาง: จริง, ไม่มีที่สิ้นสุด: เท็จ, adaptiveHeight: จริง, asNavFor: '.slidernav' }); $('.slidernav').slick({ slidesToShow: 4, slidesToScroll: 1, asNavFor: '.sliderimg', infinite:false, centerMode: false, arrows: true, dots:false, focusOnSelect: true, prevArrow: '' , nextArrow: '', ตอบสนอง: [ { เบรกพอยต์: 992, การตั้งค่า: { ลูกศร: เท็จ, จุด: จริง, } } ] }); $(".sliderimg").on('afterChange', function(event, slick, currentSlide, nextSlide) { var activeEls = $('.img-nav').eq(currentSlide).find("iframe"); $('.img-nav iframe').each(function(index) { var thissrc = $(this).attr('src').replace("?autoplay=1","") $(this). attr('src', thissrc); }); if(activeEls)activeEls.attr('src', activeEls.attr('src')+"?autoplay=1"); }); var currurl = window.location.href.split("#")[1]; ถ้า (currurl) { แท็บ var = $ (".tablink.active").attr ('แท็บ'); if(tab == "V") { $('html,body').animate({scrollTop: $(".aboutproduct").offset().top - $(".baanheader").height()} ,'ช้า'); กลับ; } อื่น { $(".tablink.active").removeClass("ใช้งานอยู่"); $(".divfas").removeClass("ใช้งานอยู่"); $(".tabcontent").removeClass("ใช้งานอยู่"); $(`[tab="V"]`).addClass("ใช้งานอยู่"); $('html,body').animate({scrollTop: $(".aboutproduct").offset().top - $(".baanheader").height()},'slow'); } } รับรีวิวหน้า (); $('.sparepartpdp').click(function() { dataLayer.push({ 'event': 'view', 'ecommerce': { 'event_category': `Spare Part`, 'event_label': `60313010 - ลวดเชื่อม เหล็กกัลวาไนซ์ ยาวาต้า รุ่น S13-3.2 ขนาด 3.2 มม. หนัก 5 กก. `, 'value': 1 } }); fetch(`/getpdpsparepart`,{ method: 'POST', headers: { stcode: baanCookie("DFSTORE"), 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({skcode:"60313010"}) }) .then(response => response.text()) .then (response => { if(response){ $(".sparepartmodal .modal-body").html(response) $(".sparepartmodal").modal("show") } อื่น{ $(".sparepartmodal .modal -body").html("") alert(" อย่าลืมแสดงข้อมูลได้โปรดลองใหม่อีกครั้ง") } }) .catch(error => { $(".sparepartmodal .modal-body").html ("") alert(" หากไม่สามารถแสดงข้อมูลได้โปรดลองใหม่อีกครั้ง") }); }); $.ajax({ ประเภท: "POST", url: "/th/similar", data: JSON.stringify({skcode:"60313010",cate:""}), dataType: "text", contentType: "application /json; charset=UTF-8", สำเร็จ: ฟังก์ชัน (ret) { if(arrlistspu.filter(el => el.skcode == "60313010")[0]){ arrlistspu.filter(el => el.skcode == "60313010")[0].similar = ret; } $(".similarproduct").html(ret); }, ข้อผิดพลาด: function(err){ console.log(err); $('.similarproduct' ).html("ไม่มีข้อเสนอแนะ"); } }); $(document).on("click",".compareboughttogether .isnoadd",function() { const jsonoldcomp = localStorage.getItem("comparearr") ? JSON.parse(localStorage.getItem("comparearr")): เปรียบเทียบท้องถิ่น; if(jsonoldcomp){ if(jsonoldcomp.key.length > 0){ if(jsonoldcomp.key.length <= 3){ $(this.parent().addClass('added'); } }else{ $( this).parent().addClass('added'); } }else{ $(นี้).parent().addClass('added'); } }); $(document).on("click",".compareboughttogether .isadd",function() { $(this).parent().removeClass('added'); }); $('#hideInstallationMobile').click(function(){ const services = []; if($(this).hasClass("active")){ $(this).removeClass("active"); $(' .detail_instalation').animate({'z-index':'-1','height': '0px'}, 800); }else{ $(นี้).addClass("active"); $('. detail_instalation').css({'z-index':'0'}); $('.detail_instalation').animate({'height':'','height': services.length>1?'200px' :'120px'}, 800); } }); $('.freegiftmodal').on('shown.bs.modal', function (e) { if (($(".freegiftopt").find('.freegiftslide')).Length > 0){ $( ".freegiftslide").slick({ slidesToShow: 3, slidesToScroll: 3, arrows: true, prevArrow: '', nextArrow: '', responsive: [ { จุดพัก: 768, การตั้งค่า: { slidesToShow: 2, slidesToScroll: 2 } }, { จุดพัก: 992, การตั้งค่า: { slidesToShow: 3, slidesToScroll: 3 } }, ] }); } $(".freegiftmodal .nofreegift").show(); $(".freegiftmodal .loader").ซ่อน (); }); $('.freegiftmodal .btnfreegift').click(function(){ ให้ finditm = $('.freegiftmodal .freegiftslide').find('.selectedgift'); ให้ findmodal = $(this).closest('.freegiftmodal ') ให้ isconfirm = findmodal.attr('isconfirm') ให้ isok = findmodal.attr('isok') ให้ setid = finditm.attr('setid'); let qnt = finditm.attr('qnt'); $( ".freegiftmodal").modal('hide'); addtocart(baanCookie("DFSTORE"),"60313010",qnt,isok,'',isconfirm,true,false,setid) }); $('.slidernav').on('beforeChange', function() { ดัชนี const = parseInt($('.slick-current').attr("data-slick-index")); if(index== =0){ $(".attrBadgeDiv").css("display","flex") }else{ $(".attrBadgeDiv").css("display","none") } }); }); ฟังก์ชัน async getinstallationdetail (serSKCODE, noAnimate) { const stcodeval = baanCookie ("DFSTORE"); fetch(`/getinstallationdetail`,{ method: 'POST', headers: { stcode: stcodeval, 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON.stringify({sersku:serSKCODE}) }) .then (response => response.json()) .then(jsn => { if(typeof jsn.ldesp!='undefined' && jsn.ldesp){ $('.tab_I_content').show(); $(". tablink.active").removeClass("active"); $(".divfas").removeClass("active"); $(".tabcontent").removeClass("active"); if(!noAnimate){ $ (`[tab="I"]`).addClass("active"); $('html,body').animate({scrollTop: $(".tablink").offset().top - $(" .baanheader").height()}, 'ช้า'); $('#hideInstallationMobile').removeClass("active"); if(window.screen.width < 768){ $('.detail_instalation').animate ({'z-index':'-1','height': '0px'}, 800); $("#tiercollapse").collapse({ 'toggle': false }).ยุบ('ซ่อน') ; }else{ $('.detail_instalation').css({'z-index':'0','height':'auto'}); } }else{ $(`[tab="P"]` ).addClass("active"); } $('.serSKCODE').html(jsn.ldesp) $('.serSKCODE').show() } else{ $('.serSKCODE').hide(); $('.tab_I_content').ซ่อน(); } }) .catch(ข้อผิดพลาด => { $('.serSKCODE').ซ่อน() }); } async function getpdpfreegift(){ fetch(`/getpdpfreegift`,{ method: 'POST', headers: { stcode:baanCookie("DFSTORE"), 'Content-Type': 'application/json' }, body: JSON. stringify({skcode:"60313010"}) }) .then(response => response.json()) .then(jsn => { if(jsn && jsn.length > 0) { $(".pdpfgsection .fgtext1" ).text(jsn[0].BuyMsg); $(".pdpfgsection .fgtext3").html(jsn[0].LimitMsg && jsn[0].LimitMsg != ''?"*"+jsn[0] .LimitMsg:''); jsn.forEach(ฟังก์ชัน(itm, ดัชนี) { $(".pdpfreegift").ต่อท้าย(``); ถ้า(ดัชนี != jsn.length-1) { $(".pdpfreegift").ต่อท้าย(`

หรือ

`) } อื่น { $(".pdpfgsection").show() $(".owl-carousel.pdpfreegift").owlCarousel({ items:5, loop: false, nav: true, navText : ['',' '], จุด: เท็จ, เล่นอัตโนมัติ: เท็จ, สไลด์โดย:5, navSpeed:50, ตอบสนอง : { 0 : { รายการ:3, สไลด์โดย:3, }, 992 : { รายการ:3, สไลด์โดย:3, }, 768 : { รายการ:5, สไลด์โดย:5, }, 480 : { รายการ:5, สไลด์โดย:5, }, 1400 : { รายการ:5, สไลด์โดย:5, } } }); ถ้า (jsn.length == 2) { $(".fgdiv").removeClass("col-lg-9"); $(".fgdiv").addClass("col-lg-6"); } if(jsn.length == 1) { $(".fgdiv").removeClass("col-9 col-lg-9"); $(".fgdiv").addClass("col-5 col-lg-4"); } } }); } }) .catch(ข้อผิดพลาด => { $('.pdpfgsection').hide(); console.log('error: '+error) }); } ฟังก์ชัน getreviewpage(pageno){ $.ajax({ ประเภท: 'POST', url:'/getreviewbysku', data: JSON.stringify({sku:"60313010",pageno}), dataType: "text", contentType: "application/json; charset=UTF-8", สำเร็จ: function (ret) { $(".reviewcontent").html(ret); }, error: function(err){ console.log(error); $( ".reviewcontent").html('สินค้านี้ยังไม่มีการตรวจสอบ'); } }) } function showPropfill(spucodesend){ if(spubysku){ if(spubycat){ if(Object.keys(prodlist).length != 0 ){ $('.btn-mono').removeClass("ใช้งานอยู่"); $('.btn-mono').addClass("ปิดการใช้งาน"); Object.keys(prodlist).forEach(function(key) { $('[prop="'+key+'"][propval=\''+prodlist[key]+'\']').removeClass("ปิดการใช้งาน "); $('[prop="'+key+'"][propval=\''+prodlist[key]+'\']').addClass("active"); }); var parkim = spubysku; var parkim3 = spubysku; var countpark = 0; var countpark2 = 0; สำหรับ (var l=0;lisJson(el.PROP) && JSON.parse(el.PROP)[key].toString().trim() == prodlist[key].toString().trim()); if(Object.keys(prodlist).length==countpark2){ parkim = parkim3; } } }) } var ppar = parkim; if(ppar){ ppar.forEach(function(key1) { if(isJson(key1.PROP)){ var key1jsn = JSON.parse(key1.PROP); Object.keys(key1jsn).forEach(function(key2) { $('[prop="'+key2+'"][propval=\''+key1jsn[key2]+'\']').removeClass("disabled"); }) } }) } } else{ $('.btn-mono').removeClass("disabled"); } } else { // $('.monoproperty').html("ไม่สามารถแสดง PROPERTY ได้กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"); } } } function clickprop(spu){ var chchang = true; if(!Object.keys(prodlist).length == 0){ var parkim = spubysku; var parkim3 = spubysku; var countpark = 0; var countpark2 = 0; for(var l=0;lisJson(el.PROP) && JSON.parse(el.PROP)[key].toString().trim() == prodlist[key].toString().trim()); ถ้า (Object.keys (prodlist) ความยาว ==countpark2) { parkim = parkim3; } } }) } var ppar = ปาร์คิม; ถ้า (ppar) { var cdt = 1; ppar.forEach(function(key1) { chchang = false; if(cdt == 1){ if(key1.SKCODE){ changeetail(key1.SKCODE,key1.slugname,spu); } } cdt++ }) } } if( chchang){ showPropfill(spu); } } ฟังก์ชัน changeetail(skc,slugname,spu){ if(skc != '60313010'){ if(arrlistspu.some(skuob => skuob.skcode == skc)){ var itemspu = arrlistspu.filter(el => el.skcode == skc)[0]; $.ajax({ ประเภท: "POST", url: `/th/spuproduct`, data: JSON.stringify({listspu:listspu.localsave}), dataType: "text", contentType: "application/json; charset= UTF-8", สำเร็จ: ฟังก์ชัน (retpdt) { $(".productdetaildiv").html(retpdt); $(".overlayload").hide(); }, ข้อผิดพลาด: ฟังก์ชัน(err){ $('. monoproperty').html(" ไม่สามารถแสดงทรัพย์สินได้กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"); $(".overlayload").hide(); } }); } อื่น{ $(".overlayload").show(); $.ajax({ ประเภท: "POST", url: `/th/product/${slugname}`, data: JSON.stringify({spubysku,spubycat}), dataType: "text", contentType: "application/json ; charset=UTF-8", สำเร็จ: ฟังก์ชัน (retpdt) { $(".productdetaildiv").html(retpdt); $(".overlayload").hide(); }, ข้อผิดพลาด: ฟังก์ชัน(err){ $ ('.monoproperty').html(" ไม่สามารถแสดงทรัพย์สินได้กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"); $(".overlayload").hide(); } }); } } อื่น { showPropfill (spu); } } ฟังก์ชันเมื่อเร็วๆ นี้ดู (){ //บันทึกผลิตภัณฑ์ที่ดูล่าสุด $(".recentlyviewed").html('') ให้recentlylists = localStorage.getItem('recentlylist') ? JSON.parse(localStorage.getItem('recentlylist')) : [] if(recentlylists &&เมื่อเร็วๆ นี้lists.length > 0){ if(recentlylists.length > 8){ latestlists.splice(8) } fetch(`/getrecentlyviewed`, { วิธีการ: 'POST' ส่วนหัว: { stcode:baanCookie("DFSTORE"), 'ประเภทเนื้อหา': 'application/json' }, เนื้อหา: JSON.stringify({skgroup:JSON.stringify(recentlylists),รายการ: "recently_viewed"}) }) .then(response => response.text()) .then(ret => { $(".recentlyviewed").html(ret) wishlistar.forEach(el => { $(". tabwishlist[skuwish='"+el+"']").addClass("added") }); }) .catch(error => { console.log(error); $(".recentlyviewed").html(' ') }); } if(recentlylists &&เมื่อเร็วๆ นี้lists.includes('60313010')){ ให้ indexRecently = เมื่อเร็วๆนี้lists.indexOf('60313010') latestlists.splice(indexRecently,1) } if(recentlylists &&เมื่อเร็วๆ นี้lists.length >= 8){ latestlists.splice (7) } รายการล่าสุด = ['60313010',...recentlylists] ลอง{localStorage.setItem('recentlylist', JSON.stringify(recentlylists));}catch(ex){} } function comparisonboughttogether(){ const jsonoldcomp = localStorage.getItem("เปรียบเทียบ") ? JSON.parse(localStorage.getItem("comparearr")): เปรียบเทียบท้องถิ่น; ถ้า(jsonoldcomp){ if(jsonoldcomp.key.length > 0){ jsonoldcomp.key.forEach(function(item, i){ $(".compareboughttogether").find(`[addcompare='${item}'] `).parent().addClass('added'); $(".compareboughttogether").find(`[addcompare='${item}']`).attr( 'checked', true ); }); } } } ฟังก์ชัน selectService(serSKCODE) { $('.tab_I_content').ซ่อน(); $(`[tab="I"]`).removeClass("ใช้งานอยู่"); $(".detail_instalation").find('.services_list_pdp_active').removeClass('services_list_pdp_active'); $(".detail_instalation").find('.productprice_active').removeClass('productprice_active'); $(".detail_instalation").find('.service_checked').hide(); $(".detail_instalation").find(`[sku='${serSKCODE}']`).addClass('services_list_pdp_active'); $(".detail_instalation").find(`[sku='${serSKCODE}']`).find('.productprice').addClass('productprice_active') $(".detail_instalation").find(`[ sku='${serSKCODE}']`).find('.service_checked').show(); $("#withserbtn").val(serSKCODE); } async function addService(บริการ) { if(typeof services != 'undefined' && services && services.length > 0){ Object.entries(services.forEach(element => { const [key, value] = element; const services_list_pdp = `

${typeof value.PR_DESCRIPTION != 'undefined'?value.PR_TITLE:'บริการติดตั้ง'}

${typeof value.PR_DESCRIPTION != 'ไม่ได้กำหนด'?value.PR_DESCRIPTION:''}

${value.PriceAdd == 0 ? `ฟรี` : value.serOrgPrice == value.PriceAdd?`+${value.ราคาเพิ่ม} บาท /แต่ละ`:`+${value.ราคาเพิ่ม} บาท /แต่ละ`}

${value.serOrgPrice == value.PriceAdd?"":value.serOrgPrice+" บาท"}

ดูเพิ่ม

` $(".detail_instalation").ผนวก(services_list_pdp); }); $('.detail_instalation').แสดง(); } }

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (17)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์ YAWATA รุ่น S13-3.2 ขนาด 3.2 มม. น้ำหนัก 5 กก.

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (18)ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (19)ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (20)ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (21)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (22)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (23)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (24)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (25)

฿388.00/แต่ละ

ราคาเดิม 470.00
ลด 17%

รหัสสินค้า: 60313010

เป็นลวดเชื่อมชนิดสารพอกหุ้มรูไทล์สูง มีสะเก็ตไฟเชื่อมน้อย สแล็กเชื่อมหลุดร่อนออกได้เอง แนวเชื่อมที่ได้สวยสุกใส ไม่ต้องกลัวว่าการเชื่อมจะทะลุหลัง สามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าเชื่อมลงในแนวดิ่งหรือแนวเอียงได้

แชร์:

จำนวน :

รายการโปรด

แนะนำโปรโมชั่น

ข้อมูลเฉพาะสินค้า

ข้อมูลเฉพาะสินค้า

ขนาดสำหรับการจัดส่ง

ขนาดสำหรับการจัดส่ง

ขนาดสินค้า (ซม.)

(ก)35.5 x (ย)4.5 x (ส)7.3

น้ำหนัก (กก.)

5

รายละเอียด

 • สำหรับเชื่อมเหล็กเหล็กกัลวาไนซ์ และเหล็กทั่วไป
 • ควันน้อย เชื่อมได้ง่าย เรียบ และสม่ำเสมอ
 • สามารถเชื่อมในตำแหน่งท่าเชื่อมลงในแนวดิ่งหรือแนวเอียงได้
 • ไม่เกิดรอยกัดลึกที่ขอบแนวเชื่อม ทนต่อการแตกร้าว สแลกหลุดร่อนง่าย
 • ขนาดลวดเชื่อม 3.2 มม.
 • ความยาว 35 ซม.
 • น้ำหนัก 5กก.

หมายเหตุ :สีของผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเว็บไซต์ อาจมีความแตกต่างกันจากการตั้งค่าการแสดงผลสีของแต่ละหน้าจอ

ข้อมูลสินค้าครบถ้วนหรือไม่?

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (26)

ขออภัยที่ข้อมูลไม่ครบถ้วนครับ

ข้อมูลไม่ถูกต้อง

ข้อมูลไม่ครบถ้วน

จำนวนภาพน้อยไป

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (27)

ขอบพระคุณครับ!

เราจะนำความคิดเห็นของคุณไปพัฒนาต่อให้ดีขึ้นครับ

กดอ่านเพิ่ม

เงื่อนไขการรับสินค้า (Click&Collect)/การจัดส่ง

กรณีรับสินค้าเอง

คลิก & รวบรวม

1.เลือกสินค้าและจุดรับสินค้า โดยระบุวัน/เวลาที่ลูกค้าต้องการเข้ารับสินค้า

2.สาขาปลายทางได้รับคำสั่งซื้อของลูกค้าและแพคสินค้าภายใน2ชั่วโมง

3.ลูกค้าแสดงหลักฐาน (หน้าใบสั่งซื้อ, บัตรประจำตัวประชาชนหรือภพ.20) ในการเข้ารับสินค้า

เงื่อนไขการรับสินค้า

1.ลูกค้าสามารถมารับสินค้าได้หลังจากชำระเงินแล้ว2ชั่วโมง

2.กรณีที่ชำระเงินหลัง17.00 น.ลูกค้าสามารถรับสินค้าได้ในวันถัดไป

3.สามารถรับสินค้าได้ที่จุดรับสินค้าที่ลูกค้าเลือกตามเวลาทำการของสาขา

หลักฐานในการรับสินค้า

1.หลักฐานหน้าคำสั่งซื้อ

2.บัตรประชาชน (ถ้าชื่อไม่ตรงกันลูกค้าจะต้องนำสำเนาหรือรูปถ่ายบัตรมารับสินค้า)

3.กรณีเป็นบริษัท ต้องเอาใบมอบอำนาจการรับสินค้า หรือ ใบภพ20. (สำเนา) มารับสินค้า

กรณีสินค้าจัดส่ง

สินค้าจัดส่งออกจากสาขา/คลังสินค้า

- สินค้าที่ลูกค้าสั่งซื้อจะถูกแพคและจัดส่งออกจากสาขาในทุกวันตามเวลาทำการ ภายใน17.00 น.

- กรณีสินค้าชิ้นใหญ่ เจ้าหน้าที่จะโทรติดต่อเพื่อนัดวันจัดส่งกับลูกค้าภายในวันที่ทำการสั่งซื้อ (หากสั่งซื้อหลัง17.00 น.จะโทรนัดวันจัดส่งภายในวันถัดไป)

ระยะเวลาในการจัดส่ง

กรณีชำระเงินก่อน14.00 น.สินค้าจะถูกแพคจัดส่งออกจากสาขา/คลังภายในวันที่สั่งซื้อ

กรณีชำระเงินหลัง14.00 น.สินค้าจะถูกแพคจัดส่งออกจากสาขา/คลังภายในวันถัดไป

เขตกรุงเทพฯสินค้าจะถึงลูกค้าภายใน1-2วันทำการ นับจากวันส่งออก

ต่างจังหวัดสินค้าจะถึงลูกค้าภายใน3-5วันทำการ นับจากวันส่งออก

*สำหรับพื้นที่ห่างไกล พื้นที่เกาะและจังหวัดพื้นที่เสี่ยงภัยอาจใช้เวลาจัดส่งมากกว่าปกติ

**สินค้าชิ้นใหญ่เป็นไปตามวันที่เจ้าหน้าที่โทรนัดหมาย

ค่าบริการในการจัดส่ง

1.อัตราค่าขนส่งคิดตามระยะทางโดยเริ่มต้นจากสาขาที่ซื้อสินค้าถึงที่อยู่จัดส่ง 1 สถานที่จัดส่งเท่านั้น

&nbsp1.1.สินค้าชิ้นเล็ก (น้ำหนักไม่เกิน20 กก.) ค่าขนส่งประเมินตามน้ำหนักและขนาดของสินค้า

&nbsp1.2.สินค้าชิ้นใหญ่ (น้ำหนักเกิน20 กก.) ค่าขนส่งประเมินตามระยะทางจัดส่ง

2.การคิดค่าบริการจัดส่งคิดตามประเภทสินค้าและระยะทางดังนี้

&nbsp2.1.สินค้ากลุ่มโครงสร้างและกระเบื้อง15กม.200บาท ตั้งแต่ กม.ที่16เป็นต้นไป กม.ละ20บาท

&nbsp2.2.สินค้านอกเหนือจากข้อ2.1 15กม.100บาท ตั้งแต่ กม.ที่16เป็นต้นไป กม.ละ10บาท

ถ้าไม่มีสาขาไทวัสดุอยู่ในจังหวัดคิดค่าบริการแบบเหมา รถ4ล้อ2,000บาท/เที่ยว, รถ6ล้อ5,500บาท/เที่ยว โดยระยะทางไม่เกิน50กม.จากสาขา/คลัง หากเกินจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มคิดตามระยะทาง

*สำหรับพื้นที่เสี่ยงภัยมีค่าเสี่ยงภัย1,000บาทคิดเพิ่มจากค่าจัดส่ง

**สำหรับค่าใช้จ่ายของท่าเรือและค่าเรือในกรณีข้ามเกาะ ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าว

***สำหรับจังหวัดพื้นที่ราบสูงมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมตามระยะทาง

3.สินค้าจะจัดส่งไปยังที่อยู่ที่ระบุไว้ในส่วนของที่อยู่สำหรับจัดส่งสินค้าเท่านั้น หากที่อยู่จัดส่งไม่ตรงกับที่แจ้งไว้ ทางบริษัทฯขอเรียกเก็บค่าขนส่งตามที่อยู่จัดส่งใหม่โดยคิดจากระยะทางจริงตามข้อที่2

4.หากไม่มีผู้รับสินค้าในที่จัดส่งสินค้า ทางบริษัทฯจำเป็นต้องขนสินค้ากลับซึ่งทำให้มีค่าใช้จ่ายในการขนส่งขากลับและนำกลับมาส่งใหม่อีกครั้ง บริษัทฯจะคิดค่าบริการขนส่ง (รอบสอง) ตามกลุ่มสินค้าและระยะทางตามข้อ2

5.พนักงานขนส่งไม่มีบริการประกอบสินค้าหน้างาน หากต้องการประกอบสินค้ากรุณาติดต่อพนักงานขายหลังจากที่ลูกค้าทำการสั่งซื้อ

6.กรุณาตรวจสอบสินค้าเมื่อลูกค้าได้รับสินค้าทันที บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับสินค้าหลังจากลูกค้าลงชื่อตรวจรับสินค้าร่วมกับพนักงานจัดส่งเรียบร้อยแล้ว

7.บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการจัดส่งโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เงื่อนไขการยกสินค้า

1.สินค้ากลุ่มโครงการและกระเบื้อง

&nbspกรณีส่งสินค้าด้วยรถ6ล้อเครน ยกสินค้าลงด้วยเครนระยะเหวี่ยงเครนไม่เกิน5เมตร

&nbspกรณีจัดส่งสินค้าด้วยรถ4ล้อ ยกสินค้าเฉพาะพื้นราบ ระยะทางจากท้ายรถไม่เกิน10เมตร

2.สินค้านอกเหนือจาก ข้อ1บริการยกสินค้าได้ไม่เกินชั้น2กรณีมีลิฟท์ขนของสามารถยกได้ไม่จำกัดจำนวนชั้น

ค่ายกสินค้าโครงสร้าง

ประเภทสินค้าเงื่อนไขการยกการนำสินค้าลงจากรถเรียกเก็บลูกค้า
เหล็กพื้นราบจากตัวรถไม่เกิน 5 เมตร (ไม่มีบริการยกขึ้น)เครนเท่านั้นฟรี
อิฐมวลเบาพื้นราบจากตัวรถไม่เกิน 5 เมตร (ไม่มีบริการยกขึ้นชั้น)เครนฟรี
คนพาเลทละ 50 บาท
ปูนพื้นราบจากตัวรถไม่่เกิน 5 เมตร (ไม่มีบริการยกขึ้นชั้น)เครนฟรี
คนลูกละ 1 บาท
กระเบื้องพื้นราบจากตัวรถไม่เกิน 5 เมตร (ไม่มีบริการยกขึ้น)เครนฟรี
กรณี เกิน 5 เมตร ขนาดสินค้า น้อยกว่า 16 นิ้วคนกล่องละ 1 บาท
กรณี เกิน 5 เมตร ขนาดสินค้า มากกว่า 16 นิ้วคนกล่องละ 2 บาท

ค่ายกสินค้า DIY

ประเภทสินค้าเงื่อนไขการยกการนำสินค้าลงจากรถ
ตู้เย็น, เครื่องซักผ้า, สุขภัณฑ์ขนาดไม่เกิน 1.20 เมตร ยกขึ้นหรือลง 1-2 ชั้นฟรี
ยกขึ้นหรือลงตั้งแต่ 3 ชั้นเป็นต้นไปตัวละ 100 บาท/ ชั้น/ ชิ้น
ขนาดเกิน 1.20 เมตร ยก 1 ชั้นฟรี
ยกชั้นถัดไปตัวละ 100 บาท/ ชั้น/ ชิ้น
ชุดครัวขนาดไม่เกิน 1.20 เมตร ยก 1 ชั้นฟรี
ยกชั้นถัดไปตัวละ 100 บาท/ ชั้น/ ชิ้น
ที่นอน, เฟอร์นิเจอร์ขนาดไม่เกิน 1.20 เมตร ยกขึ้นหรือลง 1-2 ชั้นฟรี
ยกขึ้นหรือลงตั้งแต่ 3 ชั้นเป็นต้นไปตัวละ 100 บาท/ ชั้น/ ชิ้น
ขนาดเกิน 1.20 เมตร ยก 1 ชั้นฟรี
ยกชั้นถัดไปตัวละ 100 บาท/ ชั้น/ ชิ้น
ประตูขนาดไม่เกิน 1.20 เมตร ยกขึ้นหรือลง 1-2 ชั้นฟรี
ยกขึ้นหรือลงตั้งแต่ 3 ชั้นเป็นต้นไปตัวละ 100 บาท/ ชั้น/ ชิ้น
ขนาดเกิน 1.20 เมตร ยก 1 ชั้นฟรี
ยกชั้นถัดไปตัวละ 100 บาท/ ชั้น/ ชิ้น
บานเลื่อนยก 1 ชั้นฟรี
ยกชั้นถัดไปตัวละ 100 บาท/ ชั้น/ ชิ้น

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (28)

ยังไม่มีความคิดเห็น
สำหรับสินค้านี้ครับ

${แทรก[0].outerHTML}

`); อิมเกล็น++; $('#imgcount').text(imglen); คิวพุช (ไฟล์); if(imglen >= 5) { $('#addimg').prop('ปิดการใช้งาน', จริง); $('#imginp').prop('ปิดใช้งาน', จริง); $('.btn-addimg').hide(); } } } } } } } }

แสดงความคิดเห็น
ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์ YAWATA รุ่น S13-3.2 ขนาด 3.2 มม. น้ำหนัก 5 กก.

สินค้าใกล้เคียง/ทดแทน

อะไหล่ / สินค้าที่ใช้ร่วมกัน

388.00

/แต่ละ

กรุณาเลือกของแถมฟรี!

ร้านค้าในเครือ

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (29)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (30)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (31)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (32)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (33)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (34)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (35)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (36)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (37)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (38)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (39)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (40)

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (41)

ติดตามเราได้ที่

ลวดเชื่อมเหล็กกัลวาไนซ์-YAWATA-รุ่น-S13-32-ขนาด-32-มม-น้ำหนัก-5-กก - BnB home (42)

บีเอ็นบี โฮม บริษัทในเครือเซ็นทรัล รีเทล คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)บีเอ็นบี โฮม บริษัทในเครือเซ็นทรัล รีเทล คอร์เปอร์เรชั่น จำกัด (มหาชน)

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Kieth Sipes

Last Updated: 26/01/2024

Views: 5359

Rating: 4.7 / 5 (67 voted)

Reviews: 82% of readers found this page helpful

Author information

Name: Kieth Sipes

Birthday: 2001-04-14

Address: Suite 492 62479 Champlin Loop, South Catrice, MS 57271

Phone: +9663362133320

Job: District Sales Analyst

Hobby: Digital arts, Dance, Ghost hunting, Worldbuilding, Kayaking, Table tennis, 3D printing

Introduction: My name is Kieth Sipes, I am a zany, rich, courageous, powerful, faithful, jolly, excited person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.